روش های مختلف برای گفتن “لطفا” و “متشکرم” در آلمانی

روش های مختلف برای گفتن "لطفا" و "متشکرم" در آلمانی

اگر می خواهید بدانید که چگونه به آلمانی “متشکرم” بگویید، بیشتر از این منتظر نمانید و یکی دیگه از آموزش های زبان آلمانی آنلاین ما را ببینید تا بر عبارات زیر مسلط شوید و در برخورد با ظرافت ها و آداب آلمانی هیچ مشکلی نداشته باشید . روش‌های مختلفی برای گفتن «متشکرم» در آلمانی وجود […]