20 کلمه عامیانه روزمره آلمانی

20 کلمه عامیانه روزمره آلمانی

در آموزش زبان آلمانی یکی از بهترین راه‌ها برای ایجاد واژگان جدید، و بیشتر شبیه به یک زبان بومی، یادگیری کلمات عامیانه آلمانی است که مردم هر روز استفاده می‌کنند. با استفاده از کلمات معروف آلمانی در مکالمات روزانه خود، می توانید به جملات خود روح بدهید و احساساتی را که در کتاب های درسی […]