33 کلمه آلمانی که در انگلیسی استفاده می کنیم

33 کلمه آلمانی که در انگلیسی استفاده می کنیم

در ادامه بخوانید تا بدانید زبان آلمانی چه کلماتی را به انگلیسی آورده است. ممکن است شما را شگفت زده کند که Deutsch راه خود را در کجا پیدا کرده است! کلمات روزمره انگلیسی که از کلمات آلمانی می آیند